نمایش 1 - 2 از 2

 متقاضی درخواستتماس
حافظ قرآنفرقی نمی‌کندجزئیات
حافظ قرآنکربلاجزئیات
 متقاضی درخواستتماس

پویش رؤیای زیارت

اگر فعال قرآنی و یا فرهنگی هستید و آرزوی زیارت اماکن مقدسه را دارید، با عضویت در این پویش قرآنی، آمادگی خود را جهت بهره‌مندی از حمایت خیرین اعلام نمایید.