ختم یک جزء از قرآن کریم

۱۰,۰۰۰ تومان

با توجه به اهمیت تلاوت قرآن کریم و توجه خاصی که در آیات و روایت به این امر مهم شده است بر آن شدیم تا امکان انجام صحیح این عبادت را توسط افراد متخصص فراهم آوریم.

توضیحات

شما می توانید به نیت برآورده شدن حاجات خود و یا به نیت اموات مرحومتان، درخواست ختم قرآن دهید؛ تا این کار به نحو صحیح توسط حافظان و قاریان بزرگوار قرآن کریم، که ممکن است نیازمند هم باشند، در اسرع وقت به نیابت از شما و یا اموات شما انجام دهند.