فعال قرآنی یا فرهنگی هستی؟!

به دنبال کار می‌گردی؛ ولی در کاریابی‌ها، شغل قرآنی یا فرهنگی کم هست؟!

نمایش 1 – 1 از 1

 شهرشغلجزئیات/تماس
شیراز, فارس
Map It
  • مربی حفظ قرآن با سابقه
  • مربی قرائت قرآن با سابقه
  • فعال قرآنی با سابقه
  • برنامه نویس مجرب موبایل، دسکتاپ و وب
  • روابط عمومی
نمایش جزییات
 شهرشغلجزئیات/تماس

				
					etratesamet.ir/?p=1187
				
			

کارجو هستم

دنبال کار قرآنی یا فرهنگی می‌گردم

کارفرما هستم

قصد جذب نیروی قرآنی یا فرهنگی می‌گردم