حفاظ و فعالان قرآنی و فرهنگی در صورتی که آرزومند زیارت اماکن مقدسه و مشرفه هستند ولی توان مالی کافی ندارند می‌توانند نیاز خود را ثبت نمایند تا در معرض حمایت خیرین قرآنی و فرهنگی قرار گیرد.
پیوند کوتاه:
				
					etratesamet.ir/?p=1835
				
			

بانی خیر هستم

شما هم می توانید با اعزام فعالین قرآنی و فرهنگی به اماکن مقدسه، آرزوی این نیروهای ارزشی جامعه را محقق و در این پویش قرآنی شر کت نمایید.